دسته بندی ها

بانکهای ویرجین مانی ، یورکشایر و کلایددیل با 52 بسته شدن از ماه آگوست به پیش می روند

ویرجین مانی گفت که بسته شدن شعبه - که برای اولین بار در ماه فوریه قبل از قرنطینه اعلام شد - به بانک این امکان را می دهد که از شبکه ای که مناسب آینده است اطمینان حاصل کند.

لیست کامل 52 شعبه بانک ویرجین مانی ، یورکشایر و کلایدسدیل که در سال 2020 بسته می شوند

ویرجین مانی گفت که بسته شدن شعبه به بانک این امکان را می دهد که از شبکه ای که مناسب آینده است اطمینان حاصل کند - این امر پس از آن اعلام می شود که HSBC قصد دارد سه شنبه 27 شعبه خود را اخراج کند.