دسته بندی ها

سکه جدید 5 پوندی برای نشان دادن زندگی شاهزاده فیلیپ راه اندازی شد - اما حداقل 13 پوند برای شما هزینه دارد

برخی از سکه های جدید 1 کیلوگرم وزن دارند و از طلای جامد ساخته شده اند - و در حال حاضر برای افزایش قیمت آنلاین به فروش می رسند