دسته بندی ها

فراخوان فوری برای غذای سگ شجره نامه و چپی به دلیل خطرات سلامتی حیوان خانگی صادر شد

خوردن غذای آسیب دیده می تواند منجر به مشکلات متعددی از اسهال تا استفراغ و حتی اختلال عملکرد کلیه شود