دسته بندی ها

غریبه ها در ITV: چند قسمت وجود دارد و ساعت چند است؟

پروفسور جونا مالری ، با بازی جان سیم ، زندگی سرپناهی دارد تا زمانی که همسرش در تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهد.