دسته بندی ها

اشتباهات ساده ای که هر سال 62 پوند برای رانندگان هزینه دارد - اجازه ندهید این اتفاق برای شما بیفتد

تقریباً 5000 راننده موقت هر سال در آزمون خود شکست می خورند - اما می توان به آن کمک کرد

آزمونهای تئوری خودرو در این ماه در حال تغییر است - ببینید قوانین جدید چگونه بر شما تأثیر می گذارد

قوانین جدید ، که شامل تغییرات چند گزینه ای می شود ، باید در آوریل به اجرا گذاشته شود ، اما آژانس استاندارد رانندگان و وسایل نقلیه به دلیل بسته شدن آزمایش در طول همه گیری ، آن را تعلیق کرد.آزمونهای تئوری خودرو در ماه آوریل دوباره تغییر می کند - ببینید چگونه بر شما تأثیر می گذارد

در سیستم فعلی ، شما باید در طول 57 دقیقه به 50 س questionsال چند گزینه ای پاسخ دهید و سپس یک آزمون درک خطر برای موفقیت در ارزیابی انجام دهید - با این حال عنصر چند گزینه ای در حال تغییر است