دسته بندی ها

کارل فوگارتی: من 100 هزار پوند سرمایه گذاری در شرکت یکی از دوستانم را از دست دادم

مه آلود پول می گوید. چگونه یک ابر قهرمان و من قهرمان Celeb یک بار 100000 پوند از دست دادیم ، چرا او هزینه کامل لباس را نمی پردازد و چگونه از کارت اعتباری برای حمل و نقل پروازهای رایگان استفاده می کند