دسته بندی ها

BT به دلیل 'شارژ اضافی تاریخی' با 600 میلیون پوند شکایت می کند - هر کدام 2.3 میلیون پوند 500 پوند بدهکار است

سه سال پس از این که اداره نظارت ، Ofcom ، اعلام کرد که این شرکت 2.3 میلیون نفر را بیش از حد شارژ کرده است ، ادعایی به ارزش 600 میلیون پوند علیه بزرگترین تأمین کننده تلفن و پهنای باند بریتانیا ثبت شده است.