دسته بندی ها

پمپ بنزین های BP به صدها جایزه 2000 پوندی 'جایزه' پس از نقص احترام می گذارند - اما فقط در صورت ادعای آن

BP در ابتدا پرداخت ها را رد کرد و به جای آن 10،000 امتیاز به ارزش 50 پوند را به عنوان 'حسن نیت' پیشنهاد کرد - با این حال ، اکنون تغییر کرده و موافقت کرده است که مبلغ کامل را پرداخت کند