دسته بندی ها

آن سامرز طرح تجدید ساختار برای کاهش اجاره بها در 25 فروشگاه را آغاز کرد

در پایان یک هفته وحشیانه برای خیابان بزرگ ، آن سامرز از مجوز درخواست می کند تا اجاره 25 فروشگاه خود را کاهش دهد تا مطمئن شود که آنها می توانند تجارت خود را ادامه دهند.