دسته بندی ها

ویروس اندروید ممکن است باتری شما را تخلیه کند و باید آن را همین حالا بردارید

در حالی که برنامه های مخرب بر روی تلفن های خود به طور مخفی کار می کردند ، کاربران متوجه عمر باتری بدتری می شدند

تلویزیون Terrarium خاموش می شود - برنامه پخش دزدان دریایی تا پایان ماه متوقف می شود

برنامه اندروید دسترسی مستقیم به نسخه های دزدان دریایی فیلم ها و برنامه های تلویزیونی را که از سایت های میزبانی فایل تهیه شده است ، فراهم می کند